برچسب: انتخابات ریاست جمهوریزبان بدنزبان بدن کاندیداها

  • زبان بدن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰

    زبان بدن کاندیداهایایندوره ریاست جمهوری بعنوان یک مشاور انتخاباتی و همچنین محقق و پژوهشگر در عرضه عارضه یابی برندهای سیاسی نقش عمده و در عین حال فراموش شده زبانبدن یا Body Language را در این مقاله کوتاه مورد نقد و بررسی قرار خواهم داد. زبان بدن یا bl یکی از اجزای ارتباطات غیرکلامی است که…