آیین نامه اجرایی تحویل مواد اولیه قیر وکیوم باتوم به دستگاه های


تهران – ایرنا – آیین نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) به دستگاه‌های اجرایی اصلاح و از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.


به گزارش روز یکشنبه خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۳ اسنفد ۱۴۰۰ به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تحویل مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.


به موجب این اصلاحیه، وزارت نفت (از طریق شرکت های تابع) مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) از محل جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در اجزاء (۱) تا (۶) بند (ز) تبصره (۱) قانون، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۳) این آیین نامه تحویل دهد.


همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه های اجرایی اقدام کند.
دیدگاهتان را بنویسید