تخصیص منابعی برای ساماندهی رودخانه های کشور


تهران_ایرنا_نمایندگان مجلس شورای اسلامی منابعی را به منظور ساماندهی رودخانه های کشور و بهسازی و بازسازی آب بندان ها در سال آتی اختصاص دادند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای (و) و (ز) تبصره ۸ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.


بر اساس بند (و) تبصره ۸ لایحه؛ منابع حاصله از محل ردیف ۲۹ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه های کشور و بهسازی، بازسازی و مرمت آب بندان ها شود.
گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان های مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می گردد.
دستورالعمل اجرائی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می گردد.


جزء الحاقی- به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای و خاک مازادآب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند.


واگذاری بهره برداری از مصالح مازاد رودخانه ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر، توسط شرکتهای آب منطقه ای استانها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می باشد.


بر اساس بند ( ز) تبصره ۸؛ وزارتخانه های نیرو (از طریق شرکت های ذیربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرح های مهار و تنظیم آب های مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک درآمد حاصل از فروش آب و برق(پس از کسر هزینه های بهره برداری طرح های مذکور) و واگذاری اراضی ملی پای اب را دریافت و به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره ۱۴۰۱۹۱ و شماره ۲۱۰۲۳۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند. وجوه حاصل از محل ردیف شماره ۸۰ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹ ) این قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره برداری طرحهای نیمه تمام مهار و تنظیم آبهای مشترک مندرج در پیوست شماره (۱ )این قانون خواهد شد.دیدگاهتان را بنویسید