حزب الله برای جلوگیری از وابستگی لبنان به کشورهای خارجی به


تهران- ایرنا- شیخ علی دعموش نایب رئیس شورای اجرایی حزب‌الله گفت: برای حفظ لبنان که تکیه به خارج را برنمی‌تابد و هرگونه وابستگی به کشورهای خارجی را نمی‌پذیرد، وارد عرصه انتخابات مجلس می‌شویم.


به گزارش ایرنا از شبکه المنار لبنان، دعموش جمعه شب تأکید کرد: افرادی هستند که علیه مقاومت و سلاح آن وارد عرصه انتخابات شدند.


وی افزود که طرح و نقشه آنان، سرنگونی مقاومت و قرار دادن کشور در قیمومیت و وابستگی به آمریکاست و به دنبال آن هستند که کشور تسلیم شروط و دیکته‌های خارجی شود.


دعموش افزود: انتخابات پارلمانی آینده لبنان بسیار مهم و کلیدی است، چرا که وجه و هویت لبنان در مرحله آینده را مشخص می کند.


این مقام حزب‌الله لبنان افزود که حضور این جنبش در مجلس نمایندگان و دولت در کنار متحدان آن در مرحله گذشته، مقاومت را حفظ کرد و مانع آن شد که از سوی آمریکا مورد هجمه واقع شده و واشنگتن، قیمومیت را بر لبنان تحمیل کند و بتواند به اهداف و نقشه‌هایش در منطقه برسد.


وی بار دیگر تأکید کرد: ما در کنار متحدان خود برای حفظ یک لبنان قدرتمند، مستقل و عزیز که تکیه به خارج را برنمی‌تابد و هرگونه وابستگی به کشورهای خارجی را نمی‌پذیرد، وارد عرصه انتخاباتی می‌شویم.


دعموش، حضور امروز حزب الله در مجلس نمایندگان لبنان را برای ادامه حمایت از مقاوم، خدمت به مردم، سازندگی لبنان و جلوگیری از تکیه این کشور به خارج ضروری دانست.


نایب رئیس شورای اجرایی حزب‌الله اظهار کرد که انتخابات مجلس لبنان برای حزب الله حائز اهمیت است و این حزب در رابطه با این رویداد، بسیار جدی است و ملت و برادران و خواهران ما در لبنان نیز باید به آن اهمیت داده و آن را جدی بگیرند.


وی همچنین گفت که باید تلاش کنیم حزب الله و متحدان آن در مبارزات انتخاباتی پیروز شوند که البته این امر نه برای انحصار قدرت، بلکه برای جلوگیری از آن است که رقیبان حزب الله، لبنان را به مسیر دیگری سوق ندهند و آن را به مشکلات بزرگی دچار نسازند.


انتخابات پارلمانی لبنان قرار است ۱۵ ماه مه (۲۵ اردیبهشت ماه) برگزار شود.


دیدگاهتان را بنویسید