دوره های شایستگی مهارت های ضمن خدمت معلمان در اردبیل برگزار می شود


ایسنا/اردبیل معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: تعلیم و تربیت فرآیندی پایدار و پویاست و این امر نیاز به نیروهای توانمند و پویا دارد که در همین راستا دوره های تخصصی شایستگی مهارتهای ضمن خدمت در طول تابستان اجرا خواهد شد.


وحید خدابنده، معاون آموزش ابتدایی استان اردبیل ۲۲ خرداد در نشست هماهنگی برنامه های آتی حوزه معاونت ابتدایی استان با تاکید بر نظارت دقیق برثبت نام دانش آموزان ابتدایی گفت: در تمامی مدارس استان عوامل اجرایی روند ثبت نام دانش آموزان را طبق دستورالعمل های وزارتی پیش برده و تسهیل گر فرآیند ثبت نام باشند همچنین در ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی مستندات لازم و ضروری مورد رویت و تایید قرار گیرد.


خدابنده نظام تعلیم و تربیت را نظامی پویا عنوان کرده و گفت: تعلیم و تربیت فرآیندی پایدار و پویاست و این امر نیاز به نیروهای توانمند و پویا دارد که در همین راستا دوره های تخصصی شایستگی مهارتهای ضمن خدمت در طول تابستان اجرا خواهد شد و همچنین مشارکت همکاران نواحی و مناطق در جشنواره عصرجدید یاددهی و یادگیری مورد تاکیداست.


خدابنده با اشاره به اهمیت تخصصی بودن نیروی انسانی در کلاس مقطع ابتدایی تاکید کرد: عدم استفاده از نیروی متخصص در کلاس های ابتدایی آسیبهای جبران ناپذیری در حوزه آموزشی، رفتاری و هیجانی دانش آموزان به دنبال خواهد داشت که در همین راستا باید ضوابط و قوانین منطقی وضع گردد که در راستای حفظ نیروی ابتدایی در مقطع ابتدایی باشد.


وی افزود: ثبت نام کتب درسی دانش آموزان با روند مطلوبی ادامه دارد و انتظار بر این است با مشارکت اولیا و مدارس در زمان مقررثبت نام تمامی دانش آموزان صورت گرفته و کتب درسی به موقع توزیع و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگردستگاه تصفیه آب


دیدگاهتان را بنویسید