معاون وزیر حضور زنان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ افزایش می یابدP style=”TEXT-ALIGN: justify”>مریم کاظمی‌پور  این اظهارات را روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا و در پاسخ به این پرسش که آیا حضور زنان ورزشکار در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ چین روند افزایشی دارد؟ بیان کرد و گفت:  با توجه به حمایت‌ نهادهای ورزشی ایران (وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک) و حساسیت‌هایی خاصی که وجود دارد و تاکید معاونت توسعه ورزش زنان، رویکردی متفاوتی را در مقایسه با مردان و جایگاهی که قابل دفاع است در توسعه ورزش زنان دنبال می‌کنیم.


وی افزود:  از این منظر حضور زنان در این دوره افزایش می‌یابد و در کنار آن نیم نگاهی به کیفیت داریم تا ایجاد انگیزه کنیم. از طرفی برای  رشته‌های توپ و تور تصمیم داریم تا شانس حضور بیشتر این رشته‌ها  را در رویدادها دنبال کنیم.


سطح مدیریتی و دانش فنی چالش اصلی ورزش زنان


معاون وزیر ورزش و زنان درباره چالش اصلی ورزش زنان توضیح داد: بزرگترین چالش در سطح مدیریتی است که باید به آن مرحله از خود باورری برسیم تا بتوانیم اعتماد اعتباری را برای زنان به ارمغان بیارویم و ثابت کنیم که ما می‌توانیم. همچنین با برنامه‌ها و نتایجی که حاصل می‌شود آن عدالت محوری را  به مدیران اجرایی و رییسان فدراسیون‌ها انتقال دهیم تا شرایط جدیدی را از بُعد مدیریتی برای زنان ایجاد کنیم.


کاظمی‌پور بر این باور است که در سطح دانش فنی، «باید»، برای مربیان و داوران فراهم نشده است و  باید سهم زنان در ارتقا سطح دانشی در فدراسیون ها افزایش یابد و او در عین حال از فدراسیون‌ها خواست تا در اعزام‌ دوره‌های مربیگری و داوری توازن را رعایت کنند زیرا سهم زنان از این منظر که باید در هدایت تیم‌های ملی مستقل و بتواند به عنوان افراد متخصص دارای استعداد، حقشان احقاق شود.


ورزش همگانی اولویت نخست وزارت ورزش


معاون وزیر ورزش و جوانان درباره برنامه‌های خود برای ورزش زنان گفت: نخستین اولویت ما امکان بهره‌مند شدن زنان از فضای‌های ورزشی و برنامه‌های ورزش همگانی توسعه محور است که در سلامت  زندگی آنها نقش دارد. بخش دوم بُعد قهرمانی است که زنان فعال هستند و  در این سال‌ها نشان دادند سهمی در قهرمانی کشور دارند و توانستند افتخارآفرینی کنند.


کاظمی‌پور ادامه می‌دهد: اما رسالت معاونت ورزش زنان در بخش قهرمانی ارتقا دانش فنی و ایجاد فضاهای جدید توسعه‌ایی اهم از(فنی و فیزیکی و اعتبارات و حمایت‌های مالی) و با توجه به نگاه اثربخش رییس جمهوری در کسب کرسی‌های بین‌المللی توسط زنان و حمایت‌های وزیر ورزش، ‌ تصمیم داریم  تمام برنامه خود را به این سمت متمرکز کنیم تا اتفاق های خوبی را رقم بزنیم.


تقویت ورزش زنان استان‌ها 


معاون وزیر ورزش درباره برنامه‌های خود برای ورزش زنان استان‌ها گفت: در سفرهای استانی به دنبال کشف استعدادها از منظر مدیریتی،   کادر فنی و اعضا و ترکیب تیم‌های ملی هستیم که می‌توانند در آزمون‌های رقابت‌های استعدادیابی حاصل شود. بر این اساس در همکاری مشترک با وزارت‌خانه‌های ‌آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری به دنبال این هستیم تا استعدادهای نهفته را که شاید شرایط زیرساختی برای شناسایی وجود نداشته محقق کنیم و تاکید داریم تا از هر ۲ حوزه، استعدادهای مدیریتی و توانمندی‌های علمی زنان استان و حوزه استعدادهای ورزشی که قهرمانان و تیم‌های ملی را  به معنای واقعی تعریف کنیم استفاده شود.  دیدگاهتان را بنویسید